Súbory na stiahnutie

Bauder firemná brožúra: Rodinný podnik vo štvrtej generácii (anglicky)

O nás
O nás

Rodinné podnikanie vo štvrtej generácii.

Je to už viac ako 160 rokov, keď v našej spoločnosti vznikli prvé výrobky určené na strechy. Dnes je Bauder označenie pre vysokokvalitné a bezpečné strechy - trvalé, hospodárne a udržateľné, s cieľom poskytnúť dokonalosť vo všetkých oblastiach. Keďže sme rodinná spoločnosť riadená vlastníkmi, nie sme pod tlakom snahy o maximalizáciu krátkodobého zisku, ale môžeme dodržiavať stratégiu neustáleho dlhodobého a udržateľného rozvoja nášho podnikania. Byť blízko našim zákazníkom a zamestnancom nás vyzdvihuje a je podstatné pre náš dlhodobý úspech.

(Obrázok hore, zľava doprava: Paul-Hermann a Gerhard Bauder,  Jan, Mark a Tim Bauder)

4. generácia: bratia Jan, Mark a Tim Bauder

3. generácia: bratia Paul-Hermann a Gerhard Bauder

1. a 2. generácia: Paul Bauder a jeho syn Hermann Bauder