Výrobky pre vegetačné strechy
Systémy vegetačných striech

Výrobky pre vegetačné strechy

Úspešný vývoj ozelenenia striech je v konečnom dôsledku podmienený vzájomným pôsobením jednotlivých komponentov. Od hydroizolačného systému odolného proti prerastaniu koreňov, cez separačnú-, klznú- a ochrannú vrstvu, spoľahlivú drenáž a akumuláciu vody až k správnemu vegetačnému substrátu s vysádzaním rastlín. Spoločnosť Bauder vám toto všetko ponúka z jednej ruky.