Nové vedenie spoločnosti Vás srdečne víta.

Na začiatku roku 2018 Gerhard Bauder a Paul-Hermann Bauder prešli do poradného zboru spoločnosti. Zodpovednosť za podnik sme prevzali my, štvrtá generácia, spolu s Gerhardom Einselem. Tým je zaistené, že šťastná kombinácia kontinuity a inovácií, ktoré priniesli Bauderu to, čím je dnes, bude pokračovať aj v budúcnosti. Bauder - rodinná spoločnosť, ktorá je Vám blízka. » viac

(Jan Bauder, Mark Bauder, Gerhard Einsele, Tim Bauder)
(Jan Bauder, Mark Bauder, Gerhard Einsele, Tim Bauder)